Mesih ile Vaftiz Edildim

“… Vaftiz yoluyla O’nunla birlikte ölüme gömüldük.” (Romalılar 6:4) ‘Ölüme gömülmek’ insan zihinlerimizde koyu karanlık bir tablo çizen bir sözcüktür. Hayatın ve onunla birlikte her şeyin sona erdiği, derin bir sessizliğe de gömüldüğünü resmeden bir sözcüktür. Sevdiklerimizi ve dahi kedimizi asla içinde görmeye dayanamadığımız bir resimdir tam da bu. Kulaklarımızı tıkadığımız, gözlerimizi kapadığımız ama üzerinde…

Bana Tanrı’nın Merhameti Verildi

“Merhamet ettiğime merhamet edeceğim.”   (Mısırdan Çıkış 33.19)  Önümüzde aniden yere kapaklanan bir çocuğa, soğuk bir kış gününde ayakları çıplak, bir köşede büzülmüş bir adama, sağanak yağan yağmurda ıslanan bir hayvana, yoksulluk içinde tek başına kalmış bir ihtiyara, hastanede amansız bir hastalıkla mücadele eden bir kadına, ihtiyaç içinde kıvranan herhangi bir canlıya rast geldiğimizde; burnumuzun…

Tanrı’da Yeniden Doğdum

“Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır;  eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.”   2.Korintliler 5:17 Belki hepimizin zaman zaman aklına gelen ve içinden geçirdiği bir sözdür: “Ah! Keşke yeniden doğsam.” Yaptıklarımız ya da yapamadıklarımızla ilgili pişmanlıklar, zamanın hiç anlamadan akıp gitmesi, hala kendi dünyamızda bir türlü içine yerleşerek bir yer bulamamış olmak, gerçekleştirmek istediğimiz hayallerimiz için…